Hi, stranger!

Eric Clapton
  • 22 Agosto 2013
  • 76